สลอธ หรือ สโลธ (อังกฤษ: sloth) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางในวงศ์สลอธสองนิ้วเท้า (Megalonychidae) และสลอธสามนิ้วเท้า (Bradypodidae) จำแนกเป็นหกสปีชีส์. สลอธอยู่ในอันดับ Pilosa ...sloth, (สลอธ) n. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน, ความเฉื่อยชา, สัตว์เฉื่อยชา มีขนยาวและมีอุ้งเท้ายาวเหมือนตะขอสำหรับจับกิ่งไม้, ฝูงหมี, Syn. indolence, laziness, lethargy.Sloth, t-dwelling mammal noted for its slowness of movnt. All six living species are limited to the lowland tropical forests of South and Central ...The brown-throated sloth (Brady variega) There are 4 species of th-.Top 10 inible facts about the sloth · 10. No one knows how long they for · 9. They could cure cancer · 8. Sloths can fall 100 t without injury · 7.sloth, (สลอธ) n. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน, ความเฉื่อยชา, สัตว์เฉื่อยชา มีขนยาวและมีอุ้งเท้ายาวเหมือนตะขอสำหรับจับกิ่งไม้, ฝูงหมี, Syn. indolence, laziness, lethargy.All species of sloth in South and Central rica in vari lowland rrest areas. This includes countries such as Bolivia, Brazil, Colombia, Costa ...Difft sloths can be eas identified by the number of long, curved claws on their forelimbs. The two-toed sloths, as the n suggests, have two ...

sitemap